top of page

Sociale Veiligheid bij sportverenigingen moet echt beter


Sportverenigingen moeten hun leden meer garanties bieden op sociale veiligheid. De tijd van 'goed bedoeld' is voorbij. Iedere sportvereniging in Nederland moet daarom over een geschoolde vertrouwenspersoon kunnen beschikken. Daarvoor pleit de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De maatregelen zijn volgens de beroepsorganisatie van vertrouwenspersonen hard nodig.

Tot een goed sociaal beleid behoort, naast een uniform reglement en gedragscode, ook het kunnen beschikken over een onafhankelijke en deskundige vertrouwenspersoon, aan wie je in vertrouwen je verhaal kunt vertellen en die met je mee denkt welke vervolgstappen te nemen. De meeste sportverenigingen hebben wel een contactpersoon, maar die heeft geen scholing voor die taak. Ondanks de goede bedoelingen handelen zij niet altijd adequaat, wat de sociale veiligheid op de club niet ten goede komt. Een sporter cq een minderjarige sporter die samen met zijn of haar ouders die een ongewenste situatie wil melden, haakt voortijdig af of moet nogal eens een ingewikkeld traject doorlopen. Het snel in contact kunnen komen met een ervaren en deskundige vertrouwenspersoon is daarom van het grootse belang.

Gerda Arends, Bestuurder sportzaken van de LVV: “Professionele ondersteuning van slachtoffers cq melders is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar nu maken we het slachtoffers echt te moeilijk. Als je te maken hebt met een ongewenste situatie en je wilt daarover praten met een vertrouwenspersoon, dan moet dat snel en veilig kunnen. Het is immers al een hele stap om tot zo’n besluit te komen. "

Arends begrijpt de positie van de verenigingen wel: "Sportverenigingen draaien vaak op vrijwilligers en bij bijna alle sportverenigingen is er sprake van krappe budgetten. Maar we hebben we hier te maken met een maatschappelijk belang. De overheid stimuleert sport, bewegen en gezondheid. Helaas is het een gegeven dat de sociale veiligheid daarbij niet vanzelfsprekend is. Je kunt niet van vrijwilligers verwachten dat zij als een echte, geschoolde en ervaren vertrouwenspersoon acteren. Het effect is dat de zoektocht lang duurt en over veel schijven verloopt. Menig slachtoffer haakt tijdens deze tocht af. Om uiteindelijk dan de eigen sporters toch maar te helpen begeeft de vrijwilliger zich op glad ijs en gaat handelen als een vertrouwenspersoon, met goedbedoelde maar niet altijd even adequate of zelfs verkeerde adviezen.”

Vervang contactpersoon door vertrouwenspersoon

De LVV pleit er voor dat bonden in de eigen organisatie en bij clubs onderzoeken hoe de zaken geregeld zijn en maatregelen nemen waar nodig. Arends: “Wij willen graag op zo kort mogelijke termijn met de sportbonden en NOC*NSF om de tafel. In onze optiek kun je prima vertrouwenspersonen aanwijzen bij sportverenigingen. Maar zorg dan voor een goede opleiding. Vorm met een aantal andere verenigingen een groepje en schrijf je in voor een basiscursus van een opleider. Daar zijn verenigingen op de lange termijn echt bij geholpen. Of maak gebruik van ons netwerk. Wij beschikken over een enorm netwerk van professioneel opgeleide en gecertificeerde vertrouwenspersonen. De bij de LVV geregistreerde vertrouwenspersoon is onafhankelijk, laagdrempelig, weet wat vertrouwelijkheid en geheimhouding is en kan daar mee omgaan. Het inzetten van gecertificeerde vertrouwensersonen helpt. Het levert op kortere termijn een bijdrage aan de opvang van slachtoffers van seksueel misbruik rondom de sport. Op langere termijn levert het een fundamentele bijdrage leveren aan het vergroten van sociale veiligheid bij sportclubs.”

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page