top of page

Drie jaar na #MeToo wetsvoorstel tot verplichten vertrouwenspersoon

De rol van vertrouwenspersonen is cruciaal en zou in elk bedrijf een rol moeten spelen. Elke werknemer moet toegang hebben tot een vertrouwenspersoon. #MeToo heeft dit maar weer eens pijnlijk bewezen. Dat zegt de LVV in reactie op de indiening van de wet vertrouwenspersonen, die vandaag wordt ingediend in de Tweede Kamer. Door nu een wettelijk kader te regelen kan iedere werknemer, die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen, terecht bij een vertrouwenspersoon. Daarnaast beoogt dit wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie te versterken. De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) heeft vertrouwen in Kabinet en Tweede Kamer dat het wetsvoorstel het haalt en dat deze zo snel als mogelijk ten uitvoer wordt gebracht.


Inge te Brake, voorzitter van de LVV: ‘#MeToo heeft meer dan duidelijk gemaakt dat een vertrouwenspersoon noodzakelijk is. Maar niet iedere organisatie heeft een vertrouwenspersoon. Het is geen wettelijk beschermde positie in de organisatie, noch moet hij of zij voldoen aan specifieke wettelijke (kwaliteits-)eisen. Dit maakt dat een vertrouwenspersoon niet altijd de belangrijke functie kan vervullen die hij of zij zou moeten en ook is de vertrouwenspersoon niet beschermd tegen nadelige gevolgen van het uitoefenen van deze functie. Door nu een vertrouwenspersoon te verplichten (intern of extern) wordt er recht gedaan aan deze belangrijke functie. Want een werknemer die last heeft van ongewenst gedrag moet zo laagdrempelig mogelijk en in vertrouwelijkheid zijn verhaal kunnen doen, en vervolgens geholpen worden met mogelijke vervolgstappen. Dit kan voorkomen dat een werknemer te lang alleen met zijn verhaal blijft rondlopen, ziek wordt, of in conflict komt met zijn werkgever of collega’s. Een vertrouwenspersoon is hiervoor essentieel.’


Onder druk gezet De positie van de vertrouwenspersoon is kwetsbaar, zowel bij interne als bij externe vertrouwenspersonen. Het komt voor dat de vertrouwenspersoon onder druk wordt gezet door directie of leidinggevende om (een deel van) zijn vertrouwelijkheid op te geven. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien interne vertrouwenspersonen wel eens door de werkgever teruggefloten is na zich te hebben ingezet voor een slachtoffers van ongewenste omgangsvormen. Externe vertrouwenspersonen raken in sommige gevallen hun opdracht kwijt, als hun inzet de organisatie niet aan staat. Wetgeving moet nu ook hier een einde aan maken.


Kwaliteitseisen Juist omdat het geen beschermd beroep is, loopt de kwaliteit en professionaliteit van de vertrouwenspersoon sterk uiteen. Te Brake pleit voor opgeleide en bij de LVV gecertificeerde vertrouwenpersonen, zodat organisaties en medewerkers weten dat ze gekwalificeerde vertrouwenspersonen inzetten.’

 
 

Comments


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page