Nieuws

October 14, 2019

Steeds meer jongeren kopen bloemen. Dit blijkt uit doorlopend consumentenonderzoek van Royal FloraHolland. Van het aantal mensen dat bloemen koopt is het aandeel van de jongeren (tot 39 jaar) in de afgelopen vijf jaar gestegen met 6%. Het liefst kopen ze bij de bloemist (in 42% van de gevallen worden de bloemen bij de bloemist gekocht). Opvallend is dat vooral de leeftijd 18 tot 29 jaar flink stijgt. Ruim 23% van de kopers is jonger dan 29 jaar. Dit is een forse stijging vergeleken met 2014, toen 19% van de jongeren bloemen kocht.

Bloemistenbrancheorganisatie VBW is erg in haar nopjes met deze cijfers. ‘We zien dat jongeren graag naar de bloemist komen....

March 14, 2019

De onafhankelijke boekettentest die de Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) samen met Thuiswinkel.org heeft uitgevoerd onder de grote landelijk opererende bloemenwebshops en via websites van individuele bloemisten laat zien dat er niets mis is met de kwaliteit van het online boeket. De sfeerovereenkomst tussen website en daadwerkelijk boeket, de eerste indruk en de kwaliteit na zeven dagen kregen in 

ruim 95% van de gevallen een goede beoordeling.

In totaal zijn er 25 boeketten afkomstig van Fleurop, Topbloemen, Euroflorist, Greetz en individuele bloemisten onaangekondigd besteld en getest.

Op één boeket na werden de boeketten op de gewenste datum bezorg...

March 5, 2019

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) vraagt minister Koolmees om gelijke behandeling van UWV en private uitvoerders. Dit naar aanleiding van de recente aanscherping van de beleidsregels, voor medewerkers die ziek uit dienst gaan en instromen in de Ziektewet, door het UWV betreffende het opleggen van loonsancties in het kader van de re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (spoor 1).

Er bestaat al geruime tijd een discrepantie tussen de re-integratieverplichtingen voor werkgevers die privaat en werkgevers die publiek verzekerd zijn. Nu is de onwenselijke situatie ontstaan dat UWV, door aanscherping van haar beleidsregels, l...

January 8, 2019

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) wil dat gemeenten nu snel het voortouw nemen bij het ondersteunen van (sport)verenigingen. De LVV pleit voor een gemeentelijke vertrouwenspersoon voor alle verenigingen binnen een gemeente, van sport- tot toneel- en muziekvereniging. De gemeente kan een dergelijke externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon faciliteren voor de verenigingen. Dit naar aanleiding van de publiciteit rond de tuchtzaak van een atletiektrainer die 35 jaar een spoor van seksueel grensoverschrijdend gedrag achterliet. De interventie van de gemeente is noodzakelijk omdat helaas de sportwereld wederom laat zien dat het over on...

November 30, 2018

Van de vertrouwenspersonen die zijn aangesloten bij de Landelijk

Vereniging van Vertrouwenspersonen deelt slechts 14% de mening dat de #Metoo-beweging tot voldoende verandering heeft geleid. Maar liefst 20 % van de vertrouwenspersonen voert jaarlijks drie tot vier gesprekken over seksueel grensoverschrijdend gedrag, 66,5% een of twee gesprekken. #Metoo heeft volgens 84% van de vertrouwenspersonen niet geleid tot meer meldingen dan voorheen over dit onderwerp. Dit blijkt uit een peiling onder vertrouwenspersonen.

‘De peiling onder de leden geeft aan dat het af en toe flink mis kan gaan op de werkvloer. Onderwerpen aangaande seksueel grensoverschrijdend ge...

May 29, 2018

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) eist dat de rol van publieke uitvoerder het UWV drastisch wordt aangepast om zo een gelijk speelveld te krijgen tussen private en publieke uitvoerders van de sociale zekerheid. Zo wil PPUSZ dat het UWV de toezichthoudende en uitvoerende taken scheidt. De toezichthoudende taken moeten voortaan worden afgesplitst van de uitvoerende taken en worden belegd bij een onafhankelijk organisatieonderdeel, dat controle uitoefent op zowel de publieke als de private uitvoering. Dit is één van de zes aanbevelingen die het PPUSZ stelt om de hybride uitvoering van de sociale zekerheid te verbeteren.

Door deze a...

May 16, 2018

Verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent kost de Nederlandse bloemisten 52,4 miljoen euro (3 procent) aan omzet, 415 banen (4 procent) en duwt zo’n 15 procent van de 3.000 winkeliers over de rand van de afgrond. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Bloemisten Winkeliers (VBW) naar de effecten van de door het kabinet aangekondigde BTW-verhoging in de deze branche, dat is uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Decisio.

 

Desastreus
“Het is onbegrijpelijk dat het kabinet de BTW verhoogt zonder eerst naar de effecten te hebben gekeken. En die zijn desastreus voor de bloemisten”, zegt Maasse. “De BTW-verhoging raakt vooral consument...

March 13, 2018

Het instellen van een Centraal Meldpunt voor seksueel misbruik in de sport, zoals Pieter van Vollenhoven voorstelt, is naar het oordeel van de LVV, de beroepsorganisatie van vertrouwenspersonen, een grote stap voorwaarts bij het bestrijden van ernstige vormen van seksuele intimidatie (seksueel misbruik). Duidelijk moet dan wel zijn voor eenieder, en met name voor slachtoffers, wat er dan met die melding gebeurt. Dit laatste was niet duidelijk bij het Vertrouwenspunt Sport bij NOC*NSF.

Maar er zal meer moeten gebeuren. Om de meldingsbereidheid van slachtoffers te verhogen is het naar het oordeel van de LVV noodzakelijk dat aan slachtoffers van seksueel...

March 13, 2018

De warenmarkt zal in Nederland moeten veranderen in een plaats van ‘proeven en ontmoeten', waar ‘speciaal' de standaard is. Alleen dan kan de markt (wekelijks 1.000 stuks) zich staande houden en zich blijven onderscheiden van concurrenten als supermarkten en discountformules. Lokale overheden moeten meer doen dan alleen vergunningen verlenen en handhaven, maar in hun marktbeleid ruimte geven voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en functies. Gemeenten die ‘hun' markt niet koesteren, lopen het risico dat de markt uit het straatbeeld verdwijnt, hetgeen een verarming van de lokale dynamiek betekent. Dat hierbij de ondernemer ook een be...

March 6, 2018

Hoe staat de markt in Nederland er voor? Wat zijn de trends, kerncijfers en wat wil de consument? Op dinsdag 13 maart a.s. maakt de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) de resultaten bekend van een onderzoek naar hoe de markt ervoor staat. Centrale vraag: hoe kan de markt aantrekkelijk blijven voor consumenten die hun spullen bij de winkels en 24/7 via internet/e-commerce kunnen kopen?

Daarnaast worden de winnaars van de verkiezing Beste Markt van Nederland 2018 bekendgemaakt. In totaal dingen tien markten mee naar deze titel. De genomineerden strijden om de titel in drie categorieën: groot, middelgroot en klein. De geschiedenis wijst uit...

Please reload