top of page

Vertrouwenspersonen: #Metoo heeft niet geleid tot echt resultaat


Van de vertrouwenspersonen die zijn aangesloten bij de Landelijk Vereniging van Vertrouwenspersonen deelt slechts 14% de mening dat de #Metoo-beweging tot voldoende verandering heeft geleid. Maar liefst 20 % van de vertrouwenspersonen voert jaarlijks drie tot vier gesprekken over seksueel grensoverschrijdend gedrag, 66,5% een of twee gesprekken. #Metoo heeft volgens 84% van de vertrouwenspersonen niet geleid tot meer meldingen dan voorheen over dit onderwerp. Dit blijkt uit een peiling onder vertrouwenspersonen.

‘De peiling onder de leden geeft aan dat het af en toe flink mis kan gaan op de werkvloer. Onderwerpen aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag varieren enorm’, aldus Margriet Maris, voorzitter van de LVV. ‘Denk aan seksistische opmerkingen (94%), ongewenste aanrakingen (70%) aanranding (10%) en verkrachting (5%)’ vervolgt zij. ‘46% van onze leden geeft aan dat ze het afgelopen jaar meer gesprekken voeren. Dit komt waarschijnlijk omdat slachtoffers vaker dan voorheen (40%) de vertrouwenspersoon weten te vinden. Door de aandacht voor het onderwerp ongewenst gedrag is de vertrouwenspersoon meer belicht.

Maris: ‘Het afgelopen jaar was zeer hectisch voor onze beroepsgroep. Ongewenste omgangsvormen en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn niet uit te bannen en het blijkt nog altijd lastig om dit bespreekbaar te maken. Uit angst dat het slachtoffer in de kou komt te staan, want je uitspreken is een risico leren veel praktijkvoorbeelden. De vertrouwenspersoon is er om het slachtoffer recht te doen en zoveel mogelijk de regie te laten houden over zijn/haar ervaring.

De vertrouwenspersoon verdient hierin meer steun en een wettelijke basis. Juist om de melder goed bij te kunnen staan. Wat dat betreft heeft #Metoo nog geen echt resultaat opgeleverd.

Staatssecretaris Tamara van Ark toont haar goede wil en is voornemens om tot een actieplan over te gaan. Ook bij de aanpak van ongewenste omgangsvormen en het vormgeven van een structuur om een veilige werkvloer te bewerkstelligen is het onvoldoende dit aan werkgevers en werknemers over te laten. Alleen met een wettelijke verplichting voor een gekwalificeerde vertrouwenspersoon wordt gewaarborgd dat melders van ongewenst seksueel gedrag veilig kunnen melden en hulp en ondersteuning krijgen.

De peiling onder de 1200 leden van de Landelijke Verening van Vertrouwenspersonen is opgezet in samenwerking met de Volkskrant.


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page