top of page

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is verheugd met het voorstel Pieter van Volle


Het instellen van een Centraal Meldpunt voor seksueel misbruik in de sport, zoals Pieter van Vollenhoven voorstelt, is naar het oordeel van de LVV, de beroepsorganisatie van vertrouwenspersonen, een grote stap voorwaarts bij het bestrijden van ernstige vormen van seksuele intimidatie (seksueel misbruik). Duidelijk moet dan wel zijn voor eenieder, en met name voor slachtoffers, wat er dan met die melding gebeurt. Dit laatste was niet duidelijk bij het Vertrouwenspunt Sport bij NOC*NSF. Maar er zal meer moeten gebeuren. Om de meldingsbereidheid van slachtoffers te verhogen is het naar het oordeel van de LVV noodzakelijk dat aan slachtoffers van seksueel misbruik voorafgaand aan een melding de mogelijkheid wordt geboden hun verhaal kwijt te kunnen bij een onafhankelijke en goed opgeleide vertrouwenspersoon. Deze biedt het slachtoffer een luisterend oor en kan het slachtoffer helpen om een weloverwogen keuze te maken of en welke vervolgstap (o.a. een melding bij het Centraal Meldpunt) er wordt genomen. Zonder inschakeling van een vertrouwenspersoon is het doen van een melding vaak een te grote stap. Voorts zal goed nagedacht moeten worden waar deze vertrouwenspersonen gestationeerd worden, waarbij de LVV van oordeel is dat dit het beste kan bij de lokale overheid. Want ook de overheid zal hier zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page