top of page

Vertrouwensinspecteur Sport beter als aanspreekpunt bij seksuele misstanden


Draconische maatregelen moet sporten weer veilig maken. De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen pleit daarom voor de aanstelling van Vertrouwensinspecteurs Spo

rt en een verplichte vertrouwenspersoon bij clubs boven de 50 deelnemers. De LVV reageert hiermee op het rapport van de commissie De Vries.

Praktisch werken

Leo ten Brink, voorzitter van de LVV: “De Commissie de Vries heeft op verzoek van NOC*NSF een helder rapport geschreven over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. In de oplossingen gaat het rapport echter niet ver genoeg. Men kijkt naar de manier waarop dit in het onderwijs is opgepakt, maar neemt niet de praktische uitwerking van het onderwijs over. En dat is jammer. We hebben in de sport veelal te maken met minderjarigen. Het aantal meldingen blijft ver achter bij het werkelijke grensoverschrijdend gedrag. Er moet daarom heel praktisch en heel concreet gewerkt worden aan het voorkomen van misbruik en het verbeteren van het aantal meldingen.

Minstens zo belangrijk is dat er aandacht is voor de emotionele kant van het verhaal van een melder van seksueel overschreidend gedrag. Eenieder die met dit gedrag is geconfronteerd zou altijd vooraf in alle veiligheid met een vertrouwenspersoon moeten kunnen praten. Om het verhaal te vertellen zodat ze zich gehoord en erkend voelen. Vervolgens kan de vertrouwenspersoon het slachtoffer wijzen op de mogelijkheden en in de enstige zaken ook doorverwijzen naar de Vertrouwensinspecteur Sport.”

Vertrouwensinspecteur beter dan bestuur

Hij vervolgt: “De wettelijke aanstelling van een of meerdere Vertrouwensinspecteurs Sport bij de overheid is van groot belang. De inspecteur is aanspreekpunt voor sporters die slachtoffers zijn van seksueel misbruik en het meldpunt voor besturen van sportverenigingen bij vermoeden tot misbruik. De Commissie de Vries stelt dat elk lid van een vereniging bij haar bestuur terecht kan. Maar de onderlinge verbanden in een sportverenging zijn vaak stevig. Slachtoffers ervaren die omgeving vaak niet als steun. Een Vertrouwensinspecteur Sport heeft daarin een onafhankelijke rol.

De Vertrouwensinspecteur legt verantwoording af aan de Minister van VWS. Hij of zij kan daarnaast zorgen voor registratie, een passend beleid en een juiste uitvoering hiervan. De inspecteur kan ook in overleg treden met hulpverleners om te toetsen wat in het belang van het slachtoffer is, naast het algemeen belang.”

Rol Vertrouwen(contact)personen versterken

De Commissie De Vries pleit voor een stevigere rol van professionals bij de opvang en ondersteuning van slachtoffers. De LVV is blij met dit signaal. Ze stelt haar kennis graag ter beschikking van de sportwereld. Professionele vertrouwenspersonen hebben opleidingen gevolgd en zijn veelal gecerificeerd. Met name de intensivering van de opleidingen voor vertrouwenscontactpersonen én de sportbestuurders vraagt daarbij aandacht.

Vertrouwenspersoon voor grotere sportclubs

LVV-voorzitter Ten Brink: “De LVV pleit al een tijd voor een wettelijke verplichting voor bedrijven en organisaties boven de 50 medewerkers om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Naar analogie hiervan denken wij aan een verplichting voor sportclubs boven de 50 leden. Voor de opvang van slachtoffers, maar ook voor het geven van voorlichting en advisering aan het bestuur. Daarmee steunen we het beleid dat veel zorgzame sportclubs al voeren”, aldus Ten Brink.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page