top of page

Vertrouwenspersonen kiezen voor Whitelabel PR


De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) heeft Whitelabel PR verkozen als haar PR-bureau. De LVV is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, integriteit en/of combinaties daarvan. Het werk staat meer dan ooit in de belangstelling en vervult een belangrijke maatschappelijke behoefte. Dat vraagt van de LVV dat zij een stevige gesprekspartner is voor overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, politiek en media en natuurlijk met haar mediarelaties. Whitelabel PR ondersteunt daarbij.

Leo ten Brink, voorzitter van de LVV: “De samenwerking met Whitelabel PR is een van de volgende stappen voor ons om de vertrouwenspersoon op de kaart te zetten. Doel van de samenwerking is om meer bekendheid en erkenning van ons vakgebied en de taak/functie van de vertrouwenspersoon te krijgen. Juist in deze tijd is een onafhankelijk klankbord nodig. Iemand die bij ervaren ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties een luisterend oor heeft, meedenkt over de eventueel te nemen vervolgstappen, zo nodig verwijst en adviseert, zonder te (ver)oordelen. Als bestuur hebben we die weg al een tijd geleden ingeslagen en dat werpt zijn vruchten af. Maar nu is het zaak om een volgende stap te zetten en daar kan Whitelabel bij helpen. Door te signaleren waar iets gebeurt, door kritische vragen te stellen, ons uit te dagen, maar ook door pragmatisch aan de slag te gaan als er snel iets moet gebeuren.”

David Gribnau, oprichter van Whitelabel PR: “Vertrouwenspersonen vervullen een heel belangrijke en noodzakelijke rol in een wereld waar mensen zich kwetsbaar voelen en gekwetst worden. Onze taak zal zijn om over het voetlicht te krijgen wat de vertrouwenspersonen doen en wat ze uniek maakt. Daar gaan Alex Osten en ik de LVV mee helpen. Whitelabel PR is het PR-bureau voor brancheverenigingen en beroepsgroepen. Naast de Vereniging Bloemistenwinkeliers, de Dibevo, en de TMA Nederland heeft nu ook de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen ons gevonden. We zijn trots voor hen te mogen werken.”

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page